درباره ما

درباره ما

از سال ١٣٨٧ شرکت بازرگانی آذر افتخار پاسارگاد (AEP) در راستای واردات مستقيم هدايای تبليغاتی و به منظور سرويس دهی هرچه بهتر به مشتريان محترم، اولين بانک هداياي تبليغاتي ايران را از طريق اخذ نمايندگی توليدکنندگان و واردکنندگان اصلي هداياي تبليغاتي ايجاد نموده تا شايسته ترين رضايت مندی برای تداوم همکاری ايجاد گردد.
همچنين از آذر ١٣٩٢ بازرگاني آذر افتخار پديده (AEP ) نيز تاسيس گرديده تا اين دو شرکت به موازات يکديگر پاسخگوي نيازهاي مشتريان محترم باشند.

دستاوردهاي بانک هداياي تبليغاتي:
•    ارائه اکثر نمونه هاي موجود در بازار ايران، در يک زمان که اين قابليت را در اختيار متقاضيان قرار مي دهد تا با ديد وسيعتري بهترين انتخاب خود را در کمترين زمان داشته باشند.
•    حذف واسطه ها و ايجاد پلي با واردکننده هاي مستقيم و توليدکنندگان هدايای تبليغاتی که سبب خواهد شد اقلام به قيمت واقعي در اختيار متقاضيان قرار گيرد.
•    ارائه سرويس هاي مختلف از قبيل ارائه نمونه های درخواستی، مشاوره و...
•    عدم اتلاف زمان و انرژي.