نام محصول: بوک مارک تبلیغاتی NA04
کد محصول: NA04

 

  • نوع جنس بوک مارک تبلیغاتی : استیل

 

  • موارد کاربرد بوک مارک تبليغاتی :
  1. نمايش صفحه مورد نظر بعد از مطالعه
  2. به عنوان کليپس تبلیغاتی برای حفظ دسته ای از فایل ها