نام محصول: ساعت تبلیغاتی دیواری WCZ75
کد محصول: WCZ75

 

ساعت دیواری MDF و چوب

 (450و355) میلی متر