نام محصول: ساعت تبلیغاتی دیواری WCZ74
کد محصول: WCZ74

 

ساعت دیواری MDF و چوب

 (450و355) میلی متر