نام محصول: خودکار خودنویس روان نویس پارکر PBP702
کد محصول: PBP702

 

خودنویس مدیریتی (برند PARKER)
روان نویس مدیریتی (برند PARKER)
خودکار مدیریتی (برند PARKER)