نام محصول: خودکار خودنویس روان نویس پارکر PBP753
کد محصول: PBP753

 

خودنویس مدیریتی (برند PARKER)
روان نویس مدیریتی (برند PARKER)
خودکار مدیریتی (برند PARKER)