نام محصول: خودکار خودنویس روان نویس پارکر PBP801
کد محصول: PBP801

 

خودنویس مدیریتی (برند PARKER)
روان نویس مدیریتی (برند PARKER)
خودکار مدیریتی (برند PARKER)