نام محصول: خودکار تبلیغاتی پورتوک PG308
کد محصول: 00000PG308

 
خودکار فلزی تبلیغاتی (برند PORTOK)