نام محصول: ساک تبلیغاتی CBA01
کد محصول: CBA01

 

ساک خرید سوزنی جمع شو و دکمه خور (34/38/16cm) دارای دسته تقویتی