نام محصول: ساک تبلیغاتی CBA02
کد محصول: CBA02

 

ساک خرید سوزنی جمع شو و دکمه خور وارداتی

           (38/43/10cm) و (35/40/12cm)