نام محصول: خودکار تبلیغاتی پورتوک PG3309
کد محصول: 0000PG3309

 
خودکار تبلیغاتی فلزی (برند PORTOK)