نام محصول: پوزيت تبلیغاتی NA18
کد محصول: NA18

 
 

پوزیت با یادداشت فسفری ته چسب دار 200 برگی

(POST IT) 

2/5*9*9 سانتی متر