نام محصول: پوزيت تبلیغاتی NA17
کد محصول: NA17

 
 

پوزیت با یادداشت فسفری ته چسب دار 50 برگی

(POST IT) 

1/5*8*11سانتی متر