نام محصول: پوزيت تبلیغاتی NA01
کد محصول: NA01

 
 

پوزیت با یادداشت فسفری ته چسب دار 200 برگی

(POST IT) 

2/5*10*13 سانتی متر