نام محصول: خودکار تبلیغاتی لچه پن PRL60
کد محصول: PRL60

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی (برند LECCE  PEN)