نام محصول: خودکار تبلیغاتی سناتور PSG
کد محصول: 0000000PSG

خودکار فلزی سناتور آلمان