نام محصول: فلش تبلیغاتی UD21
کد محصول: 000000UD21

فلش تبلیغاتی فلزی تایپ C
16G
32G