نام محصول: فلش تبلیغاتی UD22
کد محصول: 000000UD22

فلش تبلیغاتی فلزی تایپ C
16G
32G