نام محصول: جاکارتی تبلیغاتی CHI01
کد محصول: 00000CHI01

جای کارت چرم (تولیدی)