نام محصول: پاور بانک تبلیغاتی ED33
کد محصول: 000000ED33