نام محصول: پاور بانک تبلیغاتی ED38
کد محصول: 000000ED38