نام محصول: کتاب نفیس تبلیغاتی HBF24
کد محصول: HBF24

 

کتاب حافظ و قرآن رقعی با پوشش چرم و قلم کاری مس

و جعبه چوبی با پوشش چرم و قلم کاری مس

و ساعت جيبی و روان نويس و خودنويس منبت کاری شده