نام محصول: کتاب نفیس تبلیغاتی HBF13
کد محصول: HBF13

 

کتاب حافظ وزيری با جلد چرم مس کاری و جعبه چوبی لوکس چوبی با پوشش پتينه

و قلم کاری مس و ساعت جيبی و روان نويس و خودنويس منبت کاری شده